Rode vlaggen in het psychische functioneren

Waar gaat het programma over

Het psychische functioneren speelt een grote rol bij zelfredzaamheid en participatie. Bij cliënten die ondersteuning aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Participatiewet is in veel gevallen sprake van forse knelpunten in het psychische functioneren. Hierdoor kan snel de indruk ontstaan dat ze weinig motivatie hebben om het gedrag te bezigen dat hen in die situatie zou kunnen helpen.

Hoe kun je cliënten, die het niet of onvoldoende lukt om in beweging te komen, beter begrijpen en bereiken? Dat vraagt om voldoende inzicht in hun psychische functioneren en om het adequaat omgaan met signalen van knelpunten (zogeheten ‘rode vlaggen’) daarin. Het herkennen en deels duiden van rode vlaggen kan ook helpen bij het eventueel stellen van een indicatie voor sociaal-medisch onderzoek door een arts of psycholoog en bij het aansturen op het zoeken van hulp bij de huisarts.

In deze training worden deelnemers vertrouwd gemaakt met een aantal bruikbare modellen om psychisch functioneren en disfunctioneren te onderzoeken, diverse psychische stoornissen en klachten beter te begrijpen, en het gebruik van verschillende behandelmodellen. Om cliënten met psychische problematiek vervolgens goed te kunnen ondersteunen, ontvangen deelnemers ook aanknopingspunten voor positieve gedragsveranderingen, die belastbaarheid, functioneren, participatie en zelfredzaamheid ten goede komen.

Nb. De training is niet gericht op zelf diagnoses stellen en/of behandeling geven.

Voor wie is het programma bedoeld

De training is gericht op klantmanagers, casemanagers en consulenten die werkzaam zijn binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet.

Welke onderwerpen komen aan bod

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Inleiding in veel voorkomende psychische problematiek.
  • Het rangschikken van kenmerken van psychische problematiek in gedrag, denken, of voelen.
  • Het onderzoeken van psychische problematiek en belastbaarheid.
  • Adviezen met betrekking tot mogelijkheden tot behandeling, passend herstelgedrag en/of het (duurzaam) verbeteren van belastbaarheid, functioneren, participatie en zelfredzaamheid.

Data

Wegens het Covid-19 virus kunnen onze open inschrijvingen helaas voorlopig niet doorgaan. Houd onze website in de gaten of stuur ons een bericht voor meer informatie.

Voor iedere training geldt een minimaal aantal deelnemers.

Trainer

Huub Houben
Huub Houben is medisch directeur bij Argonaut Advies. Hij is arts en beschikt over veel ervaring en expertise in het onderzoek en behandeling van psychische problematiek en in het onderzoek van kwaliteit en rechtmatigheid binnen Wmo, Jeugdwet, sociale geneeskunde en de curatieve gezondheidszorg.

Meer informatie

Wil je meer informatie, heb je specifieke vragen over deze training of ben je benieuwd wat wij verder voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 088 – 229 80 80 of vul hier het contactformulier in.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Contact