Positief gezond leven

Waar gaat het programma over

Als een cliënt een hulp- of zorgvraag stelt gaat de aandacht vaak eerst uit naar de klinische gezondheid, medische belastbaarheid en de zorg of ondersteuning die gevraagd wordt. Dit is functioneel zolang zinvolle diagnostiek en/of behandelingen mogelijk zijn. Echter, je kan klinische gezondheid en medische belastbaarheid ook zien als middelen die je kunt aanwenden voor het welbevinden.

In de afgelopen 20 jaar is veel onderzoek naar welbevinden gedaan en zijn technieken ontwikkeld om het welbevinden van mensen te verhogen. Deze aanpak wordt in toenemende mate met succes ingezet in de gezondheidszorg en daarbuiten. Binnen het sociaal domein biedt aandacht voor het welbevinden een aanknopingspunt om onnodige medicalisering en zorgconsumptie te verminderen en voorkomen. Ook als er sprake is van chronische ziekte of beperkingen.

In deze training maak je kennis met de verschillende aspecten van welbevinden en leer je vaardigheden om welbevinden tijdens de toegangsbepaling dé kern van het gesprek met cliënten te maken.

Voor wie is het programma bedoeld

De training is gericht op professionals die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg betrokken zijn bij het indiceren, arrangeren en verlenen van zorg en/of ondersteuning.

Welke onderwerpen komen aan bod

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Definities van gezondheid
  • Het model van positieve gezondheid
  • Het tweedimensionale model van positieve mentale gezondheid
  • Het model van welbevinden
  • Werken aan hoger welbevinden
  • Positieve psychologische interventies

Data

Wegens het Covid-19 virus kunnen onze open inschrijvingen helaas voorlopig niet doorgaan. Houd onze website in de gaten of stuur ons een bericht voor meer informatie.

Voor iedere training geldt een minimaal aantal deelnemers.

Trainer

Huub Houben
Huub Houben is medisch directeur bij Argonaut Advies. Als zeer ervaren arts is hij gespecialiseerd in het onderzoeken van kwaliteit en rechtmatigheid binnen Wmo, Jeugdwet, en de gezondheidszorg. Hij houdt hij zich onder andere bezig met het beoordelen van zorg- en ondersteuningsplannen, het uitvoeren van audits gericht op kwaliteit en rechtmatigheid bij zorgaanbieders, en het beoordelen van stelsels en kaders zoals die door gemeenten voor Wmo of Jeugdwet zijn gemaakt.

Meer informatie

Wil je meer informatie, heb je specifieke vragen over deze training of ben je benieuwd wat wij verder voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 088 – 229 80 80 of vul hier het contactformulier in.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Contact