C-DATE

Waar gaat het programma over

Het is vaak lastig om grip te krijgen op de kwaliteit van een Wmo maatwerkvoorziening of een individuele jeugdhulpvoorziening. Dat komt mede doordat professionals daar vaak iets anders mee bedoelen. Door onderscheid te maken tussen kwaliteitsuitkomsten en kwaliteitshandelen, zoals ook in wet- en regelgeving is vastgelegd, is daar veel beter grip op te krijgen.

Het hanteren van een goed hulpverlenings- of ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van professioneel zorgvuldig handelen (kwaliteitshandelen), dat als belangrijke randvoorwaarde wordt gezien voor een acceptabele kans op het kunnen behalen van de doelen (kwaliteitsuitkomsten). Er worden vele verschillende formats gebruikt voor schriftelijke hulpverlenings- of ondersteuningsplannen, opgesteld door aanbieders of consulenten. Hoe kun je als kritische lezer toch beoordelen of het betreffende plan aan de (minimale) eisen van een goed plan voldoet?

In deze training krijg je kaders aangereikt voor het beoordelen van kwaliteit, met speciale aandacht voor de C-DATE methodiek. Met behulp van de C-DATE methodiek kan je hulpverlenings- of ondersteuningsplannen toetsen en beoordelen om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de te verwachten of gerealiseerde kwaliteit van een Wmo maatwerkvoorziening of een individuele jeugdhulpvoorziening. Met deze kennis kun je de dialoog met aanbieders scherper en concreter aangaan, als deel van de beoordeling of een voorziening passend wordt ingezet, conform de wettelijke eisen (en eventuele extra eisen uit de Overeenkomst).

Voor wie is het programma bedoeld

De training is gericht op inkoop- en contractmanagers, beleidsmedewerkers, casemanagers, consulenten, wijkteammedewerkers en andere professionals binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet.

Welke onderwerpen komen aan bod

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Wettelijke eisen aan minimale kwaliteit
  • Kwaliteitsuitkomsten versus kwaliteitshandelen
  • Introductie van het C-DATE model
  • Adequate dossiervorming (incl. triage, intake, plan, evaluaties)
  • Oefenen met praktijkvoorbeelden

Data

Wegens het Covid-19 virus kunnen onze open inschrijvingen helaas voorlopig niet doorgaan. Houd onze website in de gaten of stuur ons een bericht voor meer informatie.

Voor iedere training geldt een minimaal aantal deelnemers.

Trainer

Huub Houben
Huub Houben is medisch directeur bij Argonaut Advies. Als zeer ervaren arts is hij gespecialiseerd in het onderzoeken van kwaliteit en rechtmatigheid binnen Wmo, Jeugdwet en de gezondheidszorg. Hij houdt hij zich onder andere bezig met het beoordelen van zorg- en ondersteuningsplannen, het uitvoeren van audits gericht op kwaliteit en rechtmatigheid bij zorgaanbieders en het beoordelen van stelsels en kaders zoals die door gemeenten voor Wmo of Jeugdwet geschapen zijn gemaakt.

Meer informatie

Wil je meer informatie, heb je specifieke vragen over deze training of ben je benieuwd wat wij verder voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 088 – 229 80 80 of vul hier het contactformulier in.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Contact