Onze leervormen

Onze leer- en ontwikkelinterventies sluiten aan bij de verschillende niveaus van competentiebeheersing. De opbouw geeft de complexiteit van de competentie weer, oplopend van het verwerven van kennis en inzicht, tot het toepassen in de praktijk.  

 

Kennissessie

Kennissessies zijn korte, laagdrempelige, fysieke of digitale bijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en inzichten centraal staat. Tijdens een kennissessie is de spreker hoofdzakelijk aan het woord, maar is er uiteraard ook ruimte voor vragen. Na het informatieve gedeelte is er de gelegenheid om samen met de aanwezigen (praktijk)ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Training

Bij trainingen wordt de stap gezet van het verwerven van kennis, naar het verdiepen, gebruiken en toepassen van deze kennis. Weten (kennis en inzicht) en doen (vaardigheden en attitudes) wordt met elkaar geïntegreerd. Dit kan vervolgens geoefend worden in een gesimuleerde praktijksituatie. In sommige gevallen wordt hierbij een trainingsacteur ingezet, om een zo realistisch mogelijke benadering van de werkelijkheid te creëren. 

E-learning
Bij trainingen wordt de klassikale bijeenkomst soms gecombineerd met e-learning. E-learning is leren met behulp van ICT. Hierbij hanteren wij het ‘flipped classroom principe’. Dat wil zeggen: de theorie leert men via een e-learningmodule, waardoor iedereen tijdens de klassikale bijeenkomst met hetzelfde kennisniveau start. Hierdoor is er tijdens de bijeenkomst meer ruimte voor het stellen van vragen en het opzoeken van de verdieping middels discussies en oefeningen. Tijdens de training vindt hierdoor meer maatwerk plaats, is er meer interactie en wordt de feitelijke contacttijd efficiënter gebruikt. 

Coaching

Bij coaching worden kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd toegepast in een reële praktijksituatie, waar je te maken hebt met onvoorspelbaarheid en complexiteit. Tijdens een coachingsessie ontvang je persoonsgerichte en situatiegebonden feedback, zodat je de feedback direct in de praktijk kan toepassen. Voor coaching hebben wij twee methodes, die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet: coaching on the job en coaching off the job. Bij coaching on the job is de coach aanwezig in een praktijksituatie en vindt direct daarna de coaching plaats. Bij coaching off the job wordt samen met de lerende gereflecteerd op praktijksituaties waarbij de coach niet aanwezig was.

In sommige gevallen maakt coaching deel uit van een leertraject, waarbij je na een training ook gecoacht wordt op dit thema in jouw werksituatie.

Contact