Actueel

Zorgvuldig onderzoek in een dynamische context

Consulenten in de Wmo of Jeugdwet hebben een grote verantwoordelijkheid en vervullen een sleutelrol in de toegang tot specialistische voorzieningen. Consulenten moeten goed onderzoek doen binnen de gestelde termijnen, waarbij een aantal uitdagingen zitten in de wettelijk en praktisch context.

Doorlooptijden

Allereerst moet een consulent na een melding het onderzoek wettelijk gezien binnen een aantal weken afronden, ook als het niet lukt om binnen dit termijn alle informatie te verzamelen. Vaak moet een consulent zelfs binnen één contact tot zwaarwegende conclusies komen.

Goed onderzoek

Daarnaast valt het niet mee om binnen deze wettelijke termijnen goed onderzoek te doen. Volgens uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dient een goed onderzoek na een melding (minimaal) te leiden tot een helder inzicht in de hulpvraag, de beperkingen in zelfredzaamheid en participatie of in gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen, de bruto behoefte aan ondersteuning, de bijdrage die eigen kracht, sociaal netwerk of voorliggende voorzieningen daaraan kunnen leveren en tot
slotte of het wel of niet noodzakelijk is om een specialistische voorziening in te zetten.

Als de inzet van een specialistische voorziening noodzakelijk lijkt, dient daarna nog bepaald te worden welke doelen met die voorziening te behalen zijn en of die voorziening in voldoende mate effectief, doelmatig, veilig en cliëntgericht te achten is en
een relevante bijdrage kan leveren aan de doelen van de Wmo of Jeugdwet. Hoe kun je als consulent deze in de wet vast gelegde eisen aan kwaliteit onderzoeken en inschatten?

Glazen bol

Tot slot hebben consulenten vaak te maken met een dynamische situatie, waarin zij op basis van een momentopname (en zonder glazen bol) zwaarwegende beslissingen moeten nemen. Het is een utopie om te denken dat een consulent tijdens het eerste gesprek alle informatie kan verzamelen die nodig is om een goed onderbouwde inschatting te maken van de cliënt, de ondersteuning die nodig is en de kwaliteitsuitkomsten die te verwachten zijn. Feitelijk moet de consulent vaak ‘beslissen in onzekerheid’. Actief werken vanuit rechtmatigheid kan een krachtige ingang bieden om bovenstaande uitdagingen effectief aan te pakken.

Huub Houben, arts, adviseur kwaliteit en rechtmatigheid

Wilt u meer weten over het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet? Wij bieden meerdere trainingen aan. Klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’. Of brainstormt u graag eens met een expert van onze partner Zorg-Lokaal op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Deze operationeel gerichte blog is de eerste in een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de tweede blog uit deze serie.
Lees hier de derde blog uit deze serie.
Lees hier de vierde blog uit deze serie.
Lees hier de vijfde blog uit deze serie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Contact