Actueel

Huidige praktijk in sturen op rechtmatigheid

In onze eerste blog uit deze serie beschreven we dat het sturen op rechtmatigheid een goede strategie is voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. De afgelopen twee jaar zien we dan ook dat steeds meer gemeenten actief met rechtmatigheid aan de gang gaan.

De snelle aanpak
In de praktijk zien we dat gemeenten vaak besluiten om achteraf rechtmatigheid te onderzoeken na het verkrijgen van signalen van mogelijke onrechtmatigheden. Hierdoor is de neiging groot om snel gemakkelijke en/of grote stappen te willen zetten. Deze aanpak is vaak te zeer gericht op het financiële aspect van rechtmatigheid (waarbij de feitelijke levering ook nog eens onvoldoende wordt onderzocht). Rechtmatigheid omvat echter ook het voldoen aan de eisen aan gepaste ondersteuning (zowel in uitkomsten als in professioneel handelen) in functie van zorg die noodzakelijk is, er toe doet en van voldoende kwaliteit is.

Deze snelle en beperkte aanpak leidt vaak tot vastlopen en gaat gepaard met onvoldoende herstel van onjuist en onrechtmatig gebruik van schaarse middelen én met hoog risico op herhaling door zwakheden in het stelsel en/of de manier van werken voor het borgen van rechtmatigheid in de nabije toekomst.

Rechtmatigheid als topsport
Vaak blijkt dat gemeenten geen bewuste keuzes maken met betrekking tot welke onrechtmatigheden onderzocht en aangepakt zullen worden, vanuit welk kader dit gebeurt, hoe het onderzoek wordt ingericht en wie daarbij betrokken zijn. Dat is niet vreemd. Als we het sturen op rechtmatigheid met topsport vergelijken, dan moet de gemeente een voor haar nieuw spel gaan spelen waarbij ze de doelen niet scherp heeft, de regels onvoldoende kent, te weinig ervaring met strategieën en tactieken heeft, en bovendien vaak de randvoorwaarden niet voldoende op orde heeft. Hierdoor is de aanpak van gemeenten vaak niet passend, te beperkt en/of leidt tot vastlopen, zonder acceptabel resultaat.

Effectief sturen op rechtmatigheid vergt een integrale en doordachte aanpak. In de volgende blog uit deze serie zullen we hier verder op ingaan.

Huub Houben, arts, adviseur kwaliteit en rechtmatigheid

Wilt u meer weten over het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet? Wij bieden meerdere trainingen aan. Klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’. Of brainstormt u graag eens met een expert van onze partner Zorg-Lokaal op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Deze vooral op strategie en beleid gerichte blog is de tweede uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de eerste blog uit deze serie.
Lees hier de derde blog uit deze serie.
Lees hier de vierde blog uit deze serie.
Lees hier de vijfde blog uit deze serie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Contact