Categorieën
Participatiewet Trainingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Rode vlaggen in het psychische functioneren

Waar gaat de training over

Zodra je mensen vraagt om zelf bij te dragen aan de oplossing (ter herstel van zelfredzaamheid of participatie), of door het eigen gedrag te veranderen, zal blijken dat je bij een aanzienlijk deel vast loopt. In sommige gevallen kan er sprake zijn van onvermogen als gevolg van psychische problematiek. Bij veel mensen (tot wel de helft) met psychische problematiek blijken zij zelf noch hun huisarts of andere hulpverleners deze te hebben onderkend. Het tekort aan zelfredzaamheid of participatie wordt dan bijvoorbeeld toegeschreven aan ongunstige psychosociale factoren, multiproblematiek, slecht gedrag of onwil. Het feit dat mensen zelf aangeven geen psychische klachten te hebben en/of daarvoor niet behandeld te worden, zegt dus niet zo veel.

Categorieën
coaching Coaching on the job Jeugdwet Trainingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Fraude signalering

Waar gaat dit leertraject over

Hoogwaardige fraudepreventie en fraudesignalering is van groot belang voor de houdbaarheid van het zorgstelsel. Vaak is het lastig om vermoedens van fraude te herkennen en niet-pluisgevoelens te onderbouwen.

Categorieën
Jeugdwet Trainingen Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet

Omgaan met agressie

Waar gaat deze training over

Als professional met direct cliëntcontact kan je in een spreekkamer of tijdens een huisbezoek te maken krijgen met agressie. Een adequate reactie op agressie heeft positieve effecten, wat zowel de professional als de cliënt ten goede komt.

Tijdens deze training leer je hoe je conflicten kan voorkomen, hoe je moet reageren op agressie, waar jouw grenzen liggen en hoe je deze bespreekbaar maakt.

Categorieën
Jeugdwet Trainingen Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet

Positief gezond leven

Waar gaat deze training over

Als een cliënt een hulp- of zorgvraag stelt gaat de aandacht vaak eerst uit naar de klinische gezondheid, medische belastbaarheid en de zorg of ondersteuning die gevraagd wordt. Dit is functioneel zolang zinvolle diagnostiek en/of behandelingen mogelijk zijn. Echter, je kan klinische gezondheid en medische belastbaarheid ook zien als middelen die je kunt aanwenden voor het welbevinden.

Categorieën
Jeugdwet Trainingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgvuldig onderzoek van cliënten

Waar gaat deze training over

Actief bezig zijn met rechtmatigheid (en kwaliteit) biedt een goede kans om echt werk te maken van de transformatie, betere uitkomsten en kostenbeheersing. Wanneer er niet actief wordt gewerkt aan rechtmatigheid, wordt veel geld verspild aan zorg en ondersteuning die feitelijk niet noodzakelijk is, van onvoldoende kwaliteit is en/of te duur is. Daarin ligt een belangrijke oorzaak voor de budgetoverschrijdingen waar veel gemeenten mee te kampen hebben.

Categorieën
Jeugdwet Trainingen Wet maatschappelijke ondersteuning

C-DATE

Waar gaat deze training over

Het is vaak lastig om grip te krijgen op de kwaliteit van een Wmo maatwerkvoorziening of een individuele jeugdhulpvoorziening. Dat komt mede doordat professionals daar vaak iets anders mee bedoelen. Door onderscheid te maken tussen kwaliteitsuitkomsten en kwaliteitshandelen, zoals ook in wet- en regelgeving is vastgelegd, is daar veel beter grip op te krijgen.